Adatkezelés, adatvédelem

BEVEZETÉS

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azt mutatja be, hogy  hogyan gyűjtjük és kezeljük az ön személyes adatait. Tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből önnek. 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van, vagy az Önt mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, megteheti e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2020.02.25-én történt.

ADATKEZELŐK:

www.nagyorsiphoto.hu és www.nshome.hu oldal tulajdonosa:

Milesz-Nagy Orsolya
szül: Bp. 1983.11.20
cím: Bp. 1221, Kőérberki út 21.
cég neve: Milesz-Nagy Orsolya EV
adószám: 55798266-1-43

FŐBB ALAPELVEINK ÉS AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Éppen ezért elköteleztük magunkat a következő alapelvek betartása mellett:

Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani önnek;

Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk önnel és/vagy amelyekhez ön hozzájárult;

Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;

Ha mégis begyűjtjük személyes adatait, a későbbiekben igyekszünk biztosítani, hogy azok minél pontosabbak és aktuálisabbak legyenek.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az önnek biztosított termék, illetve szolgáltatás függvényében változik. 
Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük öntől közvetlenül:

a) Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok;

b) Demográfiai adatok, például életkor, nem..

c) Érdeklődési körével kapcsolatos információk;

Közvetett úton is gyűjthetünk önről személyes adatokat, amikor:

a) ön megoszt valamilyen tartalmat közösségi oldalakon, honlapokon vagy alkalmazásokon a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy reagál a közösségi oldalakon közzétett promóciós anyagunkra; vagy

b) más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg, és ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről).

Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy a lehető legjobb online élményt nyújthassuk önnek, valamint hogy minőségi ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére. Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

a) feldolgozzuk fizetéseit, ha terméket és/vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, tájékoztassuk önt rendelésének állapotáról, reagáljunk kérdéseire és kéréseire, valamint elbíráljuk és kezeljük esetleges panaszait;

b) feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk önnek vagy felvegyük önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy kéréseire;

c) fejlesszük és javítsuk szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;

d) információkat közöljünk Önnel (hírlevél és személyes levél) és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;

e) kezeljük a vetélkedőinkben, nyereményjátékainkban vagy promóciós kampányainkban való részvételével, illetve a kéréseivel kapcsolatos mindennapi üzleti feladatokat;

h) megismerjük és felmérjük vásárlóink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;

i) személyre szabott termékeket és tájékoztatásokat nyújthassunk, továbbá terméket ajánlhassunk önnek;

j) bejelentkezés kezeléséhez szükséges adatokat.

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet. 

Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk.  

Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Az önt megillető jogok

Személyes adatai általunk való kezelése esetén önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az ön számára. A felsorolt jogok bármelyikével kapcsolatban kéréssel fordulhat hozzánk, e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha
a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.
Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

A személyes adatok törlésének joga: Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
d) tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait kezeljük;
e) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
f) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.  A személyes adatot  töröljük az adat minden elérhetőségi pontján, amennyiben az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatote-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

A tiltakozás joga Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Hogyan óvjuk személyes adatait?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását. 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal vagy más szervezetekkel is megosztjuk, meggyőződünk afelől, hogy az adott szervezetek velünk egyezően vagy hozzánk hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket.  

Személyes adatait az alábbi harmadik felekkel és az alábbi célokból oszthatjuk meg:

1.) KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41) a www.szamlazz.hu üzemeltetője. Vásárlás esetén a számlázáshoz szükséges megadott adatait (Név, számlázási név, számlázási cím, e-mail cím) osztjuk meg.

2.) Squarespace Ireland Ltd. (Le Pole House, Ship Street Great, Dublin 8. Ireland)  a honlap tárhely adatok tárolása, megadott kommunikációt elősegítő adatok továbbítása.

3.) Google Drive ((Headquarters Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –  kommunikációt elősegítő adatok továbbítása, tárolása. 

4.) Mailchimp hírlevélküldő program (Atlanta, Georgia 30308, Egyesült Államok használatával küldjük ki a hírleveleinket, ezért a rendszerben használjuk a nevét valamint az e-mail címét. 

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Egyes szolgáltatások és termékek esetében automatizált eszközökkel is végezhetjük az adatkezelést, ami lényegében emberi beavatkozás nélkül történő, automatikus döntéshozatalt jelent.  Ezenkívül profilalkotás céljából is kezelhetjük személyes adatait, hogy előre jelezhessük várható magatartását a honlapunkon vagy azt, hogy mely termékeink érdekelhetik önt. Ha ilyen módszereket szándékozunk alkalmazni, természetesen előre tájékoztatjuk önt, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetesen tiltakozzon ezen eljárások ellen. Amennyiben további tájékoztatást szeretne kapni az adatkezelés ezen formájával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.

Websütik és más technológiák

Honlapunk fenntartója (a Squarespace Ireland Ltd.) websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthet önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a azt, vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat. Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

a)az ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
b) az ön által használt eszköz IP címe;
c) az ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
d) az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

a.,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);

b.,  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletre

c., az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;

d., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;

Elérhetőségeink:

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az e-mailben az info@nagyorsiphoto.hu címen vagy a +36204261668 számon.